Drafts

管理团队 | Administrations

张赛珠老师 | Saizhu Zhang
校长 | Principal
谢淑颖老师 | Shuying Xie
教学副校长 | Vice Principal
胡文佟老师 | Lucy Wu
行政副校长 | Vice Principal
云燕老师 | Yan Yun 管理 | Administration 严海燕老师 | Haiyan Yan
管理| Administration
潘凯西老师 | Cathy Pan
管理| Administration
主要中文老师 | Chinese teachers
卢艳秋老师 | Yanqiu Lu 许弘老师 | Hong Xu 肖红老师 | Hong Xiao
周憬明老师 | Jingming Zhou 苏光极老师 | Guangji Su 黄洁晶老师| Jiejing Huang
谢瑶老师 | Yao Xie 刘伟春老师 | Weichun Liu 孙岩艳老师 | Yanyan Sun
张伟老师 | Wei Zhang 王晓曦老师 | Xiaoxi Wang 邢婕老师 | Jie Xing
宋扬老师 | Yang Song 袁丽芳老师 | Lifang Yuan 王红飞老师 | Hongfei Wang
刘西媛老师 | Xiyuan Liu 王㑇老师 | Zhou Wang 陈金淑老师 | Jinshu Chen
张锐老师 | Rui Zhang 陈美仪老师 | Meiyi Chen 董慧彦老师 | Huiyan Dong
张宏老师 | Hong Zhang 冯穗英老师 | Suiying Feng 刘玉凤老师 | Yufeng Liu
王晓霞老师 |Xiaoxia Wang 张泓老师 | Hong zhang
主要才艺老师 | Enrichment teachers
Jenny Lin老师
珠心算|Abacus&Mental Math
徐鹏老师 | Peng Xu
高级绘画|Advanced Drawing
刘树毅老师 | Shuyi Liu
绘画 | Drawing
Daniel Panko老师 | Daniel Panko 绘 画|Drawing 苗丽老师 | Li Miao
数学与计算机科学|Math and Computer Science
梁肇明老师 | Zhaoming Liang
绘画 | Drawing